Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla soutěže 2017

I. Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let:

Literární soutěž má dvě kategorie, podle věku dětí:
I. kategorie: 8–10 let
II. kategorie: 11–15 let
Speciální literárně-výtvarná kategorie: soutěž pro kolektivy 8–15 let (max. 5 dětí)

Pro děti nejmladší 4–7 let je otevřena soutěž výtvarná.

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2017.

Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce.

II. Soutěžní práce

Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2017.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením se uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2017.

III. Údaje v přihlášce

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou:název práce, jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu a třídu školy, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.

Přihláška jednotlivce do soutěže   •   Přihláška kolektivu do soutěže

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

IV. Autorská práva

Autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně uděluje souhlas se zveřejněním soutěžního textu v dokumentech vyhlašovatele a organizátorů soutěže v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

Účastníci soutěže poskytují souhlas, aby fotografie pořízené v souvislosti s konáním projektu, byly uveřejněny v rámci medializace a závěrečného vyhodnocení.

V. Hodnocení a odměny

Soutěžící práce bude hodnotit zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní (v doprovodu jednoho rodiče, prarodiče a knihovníka, tzn. v počtu celkem tří osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v neděli 3. 12. 2017 v brněnském Divadle Polárka (kategorie nejmenší děti a kategorie prací kolektivů) a v sobotu 9. 12. 2017 ve Hvězdárně
a planetáriu Brno (kategorie 8–10 let a 11–15 let literární soutěže).

Poznámka:

1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.

 

Kontaktujte nás